جدید بلاگ

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


ترکيب توابع چندضابطه اي
 
تابع چند ضابطه ای – ریاضی آسان با طعم نعنا
math2easy.com › … › (10)ریاضی › (10) فصل 5 – تابع
Translate this page
May 26, 2017 – تابع چند ضابطه ای گاهی مقدار تابع ، در سراسر دامنه تعریف خود، با یک ضابطه معلوم نمی گردد . یعنی باید ضابطه یا قانون تابع را با بیش از یک …
[PDF]ﻓﺼﻞ٢ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻣﻌﺎدﻻت
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91…/020-064-C292-1.pdf
Translate this page
ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ دوم، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻼوه ﺑﺮ رأس ﺳﻬﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺼﺎت دو ﻧﻘﻄﻪٔ دﻳﮕﺮ در. ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻤﻮدار ….. ٧ــ ﻫﺮﻳﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ای (ﺑﺪون ﻧﻤﺎد ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ) ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮﻳﮏ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ: ….. ﺑﺮای دو ﺗﺎﺑﻊ |f(x)=|x و g(x)=sinx، ﻫﺮ دو ﺗﺮﮐﻴﺐ fog و gof ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﺜﺎل:.
تابع چند ضابطه ای – تابع علامت بایگانی – کنکور سرا
konkoorsara.ir/tag/تابع-چند-ضابطه-ای-تابع-علامت/
Translate this page
شامل مباحث : تعریف تابع – تابع ثابت – تابع همانی – تابع چند ضابطه ای – تابع علامت – تساوی دو تابع – اعمال جبری روی تابع – ترکیب توابع – تابع زوج و فرد …
تابع قطعه ای یا چند ضابطه ای-ریاضی سال دهم – آپارات
https://www.aparat.com/…/تابع_قطعه_ای_یا_چند_ضابطه_ای-ریاض…
Translate this page
May 26, 2017 – حمید_معدنی نام مدرس: حمید معدنی23956194 تابع قطعه ای یا چند ضابطه ای-ریاضی سال دهم تابع چند ضابطه ای , ریاضی دهم , رسم نمودار , حمید_معدنی.

 NS